Societatea comercială "N&V INTER" SRL, producătoare de muzică religioasă, cu sediul în Iaşi, vă oferă o multitudine de titluri de muzică psaltică, acatiste, istorioare pentru copii, Biblia pentru copii, predici ale sfinţilor părinţi, etc. Toate aceste cântări sunt transpuse pe CD-uri audio şi înregistrate la ORDA (Oficiul Român al Drepturilor de Autor).

Preţul unui CD începe de la 10 lei.

În completarea ofertei dorim să menţionăm că, dacă doriţi să înregistraţi anumite cântări sau slujbe societatea dispune de aparatură tehnică de calitate pentru a face posibil aceasta şi poate veni în întâmpinarea dorinţei dumneavoastră. Pentru orice alte informaţii suplimentare (comenzi, condiţii livrare, etc) N&V INTER poate fi contactată la tel. 0788 / 182 595 sau prin email: atomei_nicu@yahoo.com.

Cu deosebit respect,
Administrator
NICUŞOR ATOMEI

CORUL PSALTIC ALTARUL
al Catedralei Mitropolitane Iași, condus de Arh. Dosoftei Șcheul


Acatist către Atotputernicul Dumnezeu la vreme de ispită
10 lei

Acatistul Sfintei
Cuvioase Parascheva
10 lei

Acatistul Sfântului
Ștefan cel Mare
10 lei

Acatistul
Bunei Vestiri
10 lei

Acatistul Domnului Nostru
Iisus Hristos
10 lei
         

Acatistul Icoanei Maicii
Domnului Prodromița
10 lei

Acatistul Sfintei
Cruci
10 lei

Acatistul Sfintei Cuvioase
Teodora de la Sihla
10 lei

Acatistul Sf. Cuv. Teofil
cel nebun pentru Hristos
10 lei

Acatistul Sfântului
Ierarh Dosoftei
10 lei
         

Acatistul Sfântului
Ierarh Nicolae
10 lei

Acatistul Sf. Ier. Nifon
Patriarhul Constantinopolului
10 lei

Viața și acatistul Sf.
Ierarh Spiridon
10 lei

Acatistul
Sfintei Învieri
10 lei

Acatistul Sfântului
Ioan Gură de Aur
10 lei
         

Acatistul Sfântului
Ioan Iacob de la Neamț
10 lei

Acatistul Sfântului
Maxim Mărturisitorul
10 lei

Acatistul Sfântului
Nectarie
10 lei

Acatistul Sfântului
Vasile cel Mare
10 lei

Canonul
cel Mare
10 lei
         

Cântări alese închinate
Maicii Domnului
10 lei

Cântările
Credinței
10 lei

Cântările
Sfintei Cruci
10 lei

Colinde
Psaltice
10 lei

Din Cântările Nașterii
Domnului
10 lei
         

Sf. Liturghie a Sf. Ioan
Gură de Aur 2CD
20 lei

Liturghia Sf. Ioan
Gură de Aur Gl. V
10 lei

Liturghia Sf. Ioan
Gură de Aur Gl. VIII
10 lei

Paraclisul
Maicii Domnului
10 lei

Paraclisul Sf. Cuv.
Parascheva
10 lei
         

Pravila Creștinului
Ortodox 2CD
20 lei

Slujba Întâmpinării
Domnului 2CD
20 lei

Slujba Sf. Ioan
Gură de Aur
10 lei

Slujba Sf. Onufrie
de la Vorona 2CD
20 lei

Slujba și Acatistul Sf.
Ierarh Nicolae 2CD
20 lei
         

Slujba și Acatistul Sf. Ier.
Varlaam, Mitropolitul Moldovei
10 lei

Slujba și Acatistul
Sfântului Nectarie 2CD
20 lei

Slujba Vercerniei și Utreniei
a Sf. Ier. Nifon
10 lei

Vecernia și Utrenia
Sf. Ier. Dosoftei
10 lei

Vecernia și Utrenia
Sf. Maxim Mărturisitorul 2CD
20 lei
         

Vecernia și Utrenia
Sf. Cuv. Parascheva
10 lei

Slujba Sf. Vasile cel Mare
Vecernia și Utrenia 2CD
20 lei

Viața și Acatistul
Sf. Cuv. Parascheva
10 lei

Viața și Acatistul
Sf. Efrem cel Nou
10 lei

Viața și minunile Sf. Cuv.
Teofil de la Kitaev
10 lei
         Viața și acatistul Sf. Simeon
Stâlpnicul din Muntele Minunat
10 lei


         

CORUL ANGHELOS
al Sfintei Mănăstiri Trei Ierarhi Iași


Sfânta Cuvioasă
Parascheva de la Iași
10 lei

Ușile pocăinței
Cântări din Postul Mare
10 lei

Cântări la Praznicul
Schimbării la Față
10 lei

Slujba Sfântului
Ioan Casian
10 lei

Colinde

10 lei
         

Slujba Sfinților
Trei Ierarhi
10 lei

Axioanele
Maicii Domnului
10 lei

Axion
pe 8 glasuri
10 lei

Slujba Binecredinciosului
Voievod Ștefan cel Mare
10 lei

Sfânta Liturghie

10 lei
         

Viața și slujba Sf. Cuv.
Parascheva de la Iași
10 lei

Cântările
Sfintei Cruci
10 lei

Colinde
la Nașterea Domnului
10 lei

Prohodul
Domnului
10 lei

Cântări
Calofonice
10 lei
         


Corul Anghelos
în concert
10 lei

Paraclisul
Maicii Domnului
10 lei

       

 

Iunie 2015:
Lista de titluri este în curs de actualizare. Vă mulțumim pentru răbdare.

Lista